top of page

Homestay Da Nang

. 2019

. Đà Nẵng

. 350 m2

Ngành căn hộ dịch vụ ở Đà Nẵng đang phát triển rầm rộ. Chủ đầu tư muốn đầu tư 1 công trình cho thuê, nằm trong khu dân cư cũ, gần khu vực cầu Rồng

IMG_5863.png
Extracted pages from Hồ sơ dự thi GTKTQG 20-221png_Page1.png

Bố trí lệch tầng để tăng sự riêng tư giữa các căn hộ, đồng thời gia tăng diện tích cho thuê.

Extracted pages from Hồ sơ dự thi GTKTQG 20-221png_Page2.png

Sử dụng giải pháp bố trí không gian kiến trúc để đa dạng hóa thành 5 mẫu căn hộ khác nhau, gia tăng các sự lựa chọn

Kết hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, tham quan, đề xuất bố trí thêm các khu dịch vụ như co working space, café trệt, để phục vụ khách trong và ngoài công trình

Extracted pages from Hồ sơ dự thi GTKTQG 20-221png_Page3.png
00 MB 1F _ Independent.jpg
00 MB 2-3F _ Independent.jpg
00 MB 4-5F _ Independent 0.jpg
MC8 MẶT CẮT NGANG 2.jpg
MC7 MẶT CẮT NGANG 1b.jpg
a-169.png
a-124.png
a-125.jpg
00.05.JPG
a-167.jpg
a-154.jpg
a-73.png
a-67.jpg
a-72.jpg
a-43.png
a-32.png
a-7.jpg
a-99.jpg
a-100.jpg
a-8.png
a-96.png
a-74.png
a-168.png
a-107.jpg
bottom of page