top of page

D7 Office

Văn phòng chuyên về thương mại thực phẩm

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

. The Graces Tower, Q7, TP HCM

. Năm: 2023

. Diện tích: 120m2

Office (1)0025.jpg
Office (1)0007.jpg
Office (1)0011.jpg
Office (1)0001.jpg
Office (1)0003.jpg
Office (1)0013.jpg
Office (1)0015.jpg
Office (1)0017.jpg
Office (1)0019.jpg
Office (1)0021.jpg
Office (1)0023.jpg
bottom of page